Strona główna | ProjektowanieNowoczesne projektowanie w technologii BIM

Nowoczesne projektowanie w technologii BIM

Nazwa „BIM” robi ostatnio karierę. Chyba wszyscy interesujący się nowymi technologiami związanymi z projektowaniem i budownictwem już się z nią zetknęli, lecz wciąż jeszcze niewiele osób zdaje sobie sprawę, na czym właściwie polega ta technologia, jak bardzo jest innowacyjna, jaka jest jej teraźniejszość i przede wszystkim, jaka jest jej przyszłość.

Fot: Emile Ashley

Sama nazwa „BIM” jest skrótem anglojęzycznego określenia Building Information Modeling – Modelowanie Informacji o Budynku. Wiele osób sądzi, że BIM jest rozwinięciem metod CAD, czyli Projektowania Wspomaganego Komputerowo (CAD – Computer Aided Design, również Computer Aided Drafting). To nieporozumienie – znaczenie BIM wykracza daleko poza sam proces opracowania projektów. O ile celem CAD było usprawnienie przygotowania dokumentacji, celem BIM jest zautomatyzowanie procesu realizacji inwestycji. Można bronić tezy, że CAD jest pewnego rodzaju podzbiorem BIM – z pewnością jeszcze przez lata rysunki i „papierowa” dokumentacja będą istotnym produktem biur korzystających z oprogramowania BIM, jednak ich znaczenie będzie maleć. Najważniejszym składnikiem nazwy BIM jest słowo „Informacja”.


Rys. Helen & Hard

Dzięki technologii BIM wielobranżowy projekt stanie się źródłem zorganizowanego i spójnego strumienia informacji płynącego nie tylko na budowę, ale też do podwykonawców, dostawców materiałów budowlanych i dostawców elementów wyposażenia. Projekt BIM będzie więc narzędziem bezpośredniego sterowania realizacją inwestycji jako całością i na tym polega rewolucja BIM, dotycząca nie tylko firm projektowych, ale też całego przemysłu budowlanego.


Rys. Helen & Hard

Idea BIM nie jest nowa. Podstawy technologii BIM opracowane zostały już ponad 25 lat temu w firmie Graphisoft, która w 1987 roku wprowadziła na rynek pierwszą wersję programu ArchiCAD. Projektowanie w ArchiCADzie od początku polegało na tworzeniu wirtualnej makiety przyszłej budowli, na podstawie której rysunki generowane były samoczynnie. Programiści Graphisoftu starali się opracować oprogramowanie podążające za procesem, który odbywa się w umyśle i wyobraźni projektanta, a nie za tym, co w konsekwencji powstaje na desce. Początkowo niewystarczająca wydajność komputerów i brak wspólnego formatu wymiany danych nie pozwalały na zintegrowanie z projektem architektonicznym opracowań branżowych, jednak już na początku lat 90. Graphisoft zaproponował firmom tworzącym oprogramowanie dla budownictwa współpracę w urzeczywistnieniu idei Wirtualnego Budynku (Virtual Building).

Dzięki tej inicjatywie w połowie lat 90. szereg uczelni i firm informatycznych powołało stowarzyszenie International Alliance for Interoperability (IAI), które postawiło sobie za cel opracowanie wspólnego formatu wymiany danych, umożliwiającego współpracę międzybranżową w budownictwie niezależnie od stosowanego oprogramowania. Owocem wspólnych działań stał się standard IFC (Industry Foundation Classes), przyjęty obecnie przez ogromną większość wiodących światowych firm informatycznych tworzących oprogramowanie dla budownictwa.


Rys. Helen & Hard

Dzięki technologii BIM i Wirtualnego Budynku projektowanie w programie ArchiCAD to coś więcej niż projektowanie w przestrzeni 3D. Zintegrowanie informacji o projektowanej budowli w zbiór danych stanowiących jej przestrzenny model pozwala skoordynować dokumentację i wychwycić kolizje. Generowane rysunki są wynikiem przetworzenia zasobów stanowiących model budowli.

Dzięki wzajemnym powiązaniom zmiany przenoszone są samoczynnie na wszystkie elementy dokumentacji. Projektanci mogą skupić się na projektowaniu, a nie na technicznych aspektach pracy nad dokumentacją. Dzięki standardowi IFC projekty branżowe mogą być wykonywane przy pomocy oprogramowania różnych firm, a wirtualny model budowli może zawierać wszystkie elementy konstrukcji, wyposażenia i instalacji. Architekci mogą współpracować z firmami wykonującymi opracowania branżowe niezależnie od stosowanego przez nie oprogramowania. To ogromnie przyspiesza pracę, zmniejsza ryzyko popełnienia błędów, przynosi znaczne oszczędności nie tylko na etapie projektowania, ale też podczas budowy. Zaawansowane możliwości tworzenia zestawień materiałów i kosztów pozwalają zapanować nad finansową stroną inwestycji. Narzędzia zarządzania projektowaniem pozwalają właściwie zaplanować prace. Wszystko to sprawia, że projektanci pracujący z programem ArchiCAD mogą panować nie tylko nad tradycyjnymi trzema wymiarami definiującymi przestrzeń, lecz także nad czasem i kosztami inwestycji. Tak jest już dziś, a co przyniesie jutro?


Rys. Helen & Hard

Przyszłościowym celem technologii BIM jest sterowanie realizacją inwestycji. Wszystkie elementy układanki już istnieją. Komputery dysponują wystarczającą mocą, internet jest potężnym narzędziem komunikacji. Istnieją skomputeryzowane giełdy materiałów budowlanych, a korzystanie z internetowych narzędzi umożliwiających wyszukiwanie najtańszych dostawców jest codziennością. Specjalistyczne oprogramowanie nie tylko umożliwia sprawne wykonanie każdego z elementów wielobranżowej dokumentacji, ale też wspomaga działania inwestora i wykonawców, ułatwia skoordynowanie dostaw, pozwala zarządzać przedsięwzięciem, pomaga podczas późniejszej eksploatacji budynków. Na razie większość trybów tego mechanizmu kręci się osobno, lecz to właśnie ArchiCAD, będąc otwartym oprogramowaniem działającym w zaawansowanym systemie BIM może najlepiej połączyć je w jedną całość. Użytkownicy ArchiCADa mają więc w swych rękach potężne narzędzie pozwalające im nie tylko łatwiej i szybciej wykonać pracę, ale też w przyszłości zwielokrotnić osiągane dochody.

***
Budownictwo jest jednym z podstawowych działów gospodarki w każdym nowoczesnym kraju. Technologia BIM może być źródłem ogromnych oszczędności podczas realizacji każdej inwestycji. ArchiCAD jest najbardziej zaawansowanym programem działającym w technologii BIM, będąc przy tym systemem otwartym, integrującym rozwiązania innych firm. Użytkownicy ArchiCADa są dobrze przygotowani na rewolucję, której nadejście jest tylko kwestią czasu.

(Witold Szymanik
architekt)


Na rysunkach i zdjęciu: Vennesla Library & Cultural Center (Norwegia).
Projekt w ArchiCAD: Helen & Hard


Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (16) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

BIM - geneza i praktyka
BIM a projektowanie architektoniczne
BIM wspomaga zdrowie
Skanska wdraża BIM
Projektowanie w zgodzie z ekologią
Proste projektowanie elewacji zewnętrznych
BIM - przejściowa moda czy przyszły standard?
Budowanie zgodnie z BIM
Produkty firmy GROHE w technologii BIM
Xella Polska jednym z prekursorów technologii BIMDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej