Strona główna | ProjektowanieTekla Structures - innowacja w projektowaniu i detalowaniu

Tekla Structures - innowacja w projektowaniu i detalowaniu

Tekla Structures jest samodzielnym systemem do modelowania informacji o budynku (BIM). Obejmuje cały proces strukturalnego projektowania – od projektu koncepcyjnego do szczegółowego, produkcji i budowy.

Przykład połączeń wykonanych w programie Tekla Structures
Rys. Construsoft Polska


Zarządzanie informacją o budynku
Oprogramowanie Tekla Structures stwarza nowe możliwości dla przemysłu konstrukcyjnego. Jest to najbardziej zaawansowane oprogramowanie BIM dostępne na rynku, zapewniające dokładne, dynamiczne środowisko 3D, które może być współdzielone przez wykonawców, inżynierów strukturalnych, konstruktorów i producentów zarówno konstrukcji stalowych, jak i betonowych. Bogate w detale modele strukturalne wytworzone w Tekla Structures umożliwiają konstruowanie oraz kontrolę produkcji na wysokim poziomie.

Narzędzie dostarcza nowych możliwości do łatwego i precyzyjnego tworzenia inteligentnego modelu konstrukcji. Ten zaawansowany model 3D zawiera wszystkie informacje niezbędne dla różnych faz projektowania budynku.

Modelowanie
Podczas pracy z Tekla Structures tworzony jest kompletny model 3D, który odzwierciedla rzeczywistą konstrukcję i zawiera wszystkie geometryczne, i konstrukcyjne informacje na temat projektowanej budowli. Rozwiązania Tekla Structures wspierają jednoczesną pracę kilku użytkowników nad jednym projektem. Ta unikalna technologia współdzielenia modelu umożliwia współpracę nad skomplikowanymi konstrukcjami nawet na odległość.


Łatwiejsze i dokładniejsze modelowanie, niż rysowanie 2D
Rys. Construsoft Polska


Model zawiera wszystkie obiekty, które można znaleźć w rzeczywistej budowli. Użytkownik może korzystać z bogatych bibliotek komponentów oraz połączeń. W programie standardowo znajdują się narzędzia pozwalające m.in. na tworzenie skomplikowanych konstrukcji jak schody, barierki, kratownice czy wieże. System Tekla Structures pozwala na wykorzystywanie graficznych lub referencyjnych modeli w formatach DXF, DWG lub DGN. Program posiada również opcje ułatwiające przesyłanie danych z innymi systemami, możliwość wprowadzenia modeli IFC, jak również wytwarzanie danych NC dla warsztatów mechanicznych. Tekla wspiera technologię scribing-u, pozwalającą m.in. na naniesienie bezpośrednio na elementy konstrukcji obrysów miejsc połączeń co jest pomocne podczas montażu na budowie.

Tekla Structures automatycznie generuje rysunki i raporty w każdym momencie procesu modelowania. Umożliwia tworzenie rysunków złożeniowych oraz raportów materiałów. Wszystkie rysunki są w pełni sprzężone z modelem, co ułatwia rewizję.

Narzędzie Tekla Structures można połączyć z samodzielnym oprogramowaniem do obliczeń statycznych i analizować wytworzony model oraz dokonywać potrzebnych zmian.

Konfiguracje Tekla Structures
Oprogramowanie Tekla Structures jest systemem modułowym. Do dyspozycji użytkowników dostępne są rozwiązania dla różnych gałęzi przemysłu konstrukcyjnego. Tekla Structures Steel Detailing zawiera kompletną bibliotekę połączeń, łącznie z funkcją dla spawów montażowych i warsztatowych oraz numeracją pozycji i podzespołów. Z kolei rozwiązaniami do konstrukcji betonowych zbrojonych na budowie oraz montowanych z prefabrykatów są moduły Tekla Structures Concrete i Tekla Structures Concrete & Precast.

(Tomasz Olszewski, Construsoft Polska)

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (6) 2010

CZYTAJ WIĘCEJ

Projektowanie w epoce informacji
Tekla Structures w praktyce
Projektowanie w zgodzie z ekologią
Proste projektowanie elewacji zewnętrznychDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej