Strona główna | KosztorysowanieSzybkie tworzenie oferty przetargowej

Szybkie tworzenie oferty przetargowej

Są sytuacje, kiedy konieczne jest szybkie przygotowanie oferty przetargowej na podstawie przedmiaru w formacie PDF otrzymanego od inwestora. Jak tego dokonać? Odpowiedź jest prosta – korzystając z programu Kobra.

Podgląd cennika robót
Rys. Orgbud-Sewrwis

Program Kobra w wersji 9.4 wyposażony został w nowe funkcje, poszerzające zakres jego wykorzystania przez dotychczasowych użytkowników, szczególnie tych, którzy uczestnicząc w procedurach przetargowych, opracowują oferty na podstawie uzyskanych przedmiarów, rozliczają wykonane prace lub przygotowują i przekazują dokumenty przedmiarowe potencjalnym uczestnikom przetargu. Nowe funkcje pozwalają na:
 • limport danych z arkusza Excel, tj. z pliku, w którym zapisano dane kosztorysowe w kolumnach o ustalonej strukturze;
 • import danych zapisanych w formacie *.CSV – jw., ale bez konieczności posiadania przez odbiorcę programu Excel;
 • import danych z plików PDF – niezbędny jest zewnętrzny program do konwersji danych do pliku *.XLS lub *.CSV;
 • import danych z tradycyjnych wydruków przy pomocy skanera i oprogramowania do rozpoznawania pisma (OCR) – plik zapisany do formatu *.XLS lub *.CSV;
 • eksport oraz import danych z wykorzystaniem uniwersalnego Formatu Wymiany Danych – FWD – dla programów kosztorysowych, opracowanego pod patronatem Komitetu Ekonomiki Budownictwa PZITB.

Podgląd cennika robót instalacyjnych
Rys. Orgbud-Sewrwis


Nowe funkcje zakładki „Przerób”
Okno zakładki „Przerób” umożliwia:
 • wprowadzenie oznaczenia podwykonawców do każdej pozycji kosztorysowej,
 • wprowadzenie ilości wykonanych robót (w wymiarze ilościowym lub procentowym),
 • podanie dat rozpoczęcia oraz zakończenia robót.
W obecnej wersji programu przerób może być rozliczany na dwa sposoby – przez wprowadzenie informacji o wykonanym przerobie, odnoszącym się jedynie do aktualnie rozliczanego okresu, oraz przez podanie informacji o zaawansowaniu robót „narastająco” od początku wykonywania prac.

Wersję 9.4 uzupełniono o możliwość wygenerowania wydruku tabeli elementów scalonych z uwzględnieniem procentowego udziału każdego z elementów robót oraz kwotowy z procentowym stanem zaawansowania robót. Dodatkowo program wyposażono w takie funkcje, jak:
 • dobieranie czynników produkcji RMS z wybranych pozycji bazy normatywnej KNR do pozycji uproszczonej lub szczegółowej w kosztorysie. Działanie takie znacząco ułatwia wycenę kosztorysu podczas opracowywania materiałów przetargowych – szczególnie w przypadku otrzymania przedmiaru inwestorskiego w wersji uproszczonej;
 • kody CPV w wersji pełnej i skróconej, co upraszcza wyszukiwanie pożądanego symbolu. Oprócz dotychczasowego słownika ograniczonego do kodów związanych z budownictwem – „45...” można skorzystać również z jego wersji pełnej oraz pełnej listy kodów uzupełniających;
 • bazę normatywną w wersji Max poszerzono o kolejne 50 katalogów.

IWNB – wskaźniki nakładów na obiekty budowlane
Rys. Orgbud-Sewrwis


Kalkulacja na założeniach ogólnych
System kosztorysowania uproszczonego Inwest wersja 2.0 przeznaczony jest przede wszystkim do ustalania planowanych kosztów robót budowlanych i prac projektowych, kiedy to kalkulację oprzeć trzeba na założeniach ogólnych. Inwest 2.0 służy również do szybkiego sporządzania kosztorysów inwestorskich, ofertowych i powykonawczych oraz wycen szacunkowych z zakresu wszelkich robót budowlano-montażowych, instalacyjnych, elektrycznych, energetycznych oraz drogowych.

Zgodnie z takim przeznaczeniem programu, kalkulacja prowadzona jest metodą uproszczoną przy korzystaniu z dostępnych cenników robót, asortymentów, elementów lub obiektów – przy zachowaniu możliwości samodzielnego przeliczania cen każdej pozycji w oparciu o składowe kosztów bezpośrednich RMS oraz wprowadzone przez użytkownika narzuty i stawki.

Pełna baza cenowa obsługiwana przez system obejmuje: ceny robót inwestycyjnych (budowlanych – ICRB, instalacyjnych – ICRI, elektrycznych – ICRE, sieci wod.-kan., gaz., i c.o. – ICRS, drogowych – ICRD, mostowych – ICRD, energetycznych – ICREn, wyburzeniowych – ICRW, zakładania i konserwacji zieleni – ICRZ), ceny robót remontowych (budowlanych – ICRRB, instalacyjnych – ICRRI, elektrycznych – ICRRE), ceny scalonych robót (CSRB – zeszyt 1 – roboty budowlane, CSRB – zeszyt 2 – roboty instalacyjne, CSRB – zeszyt 3 – roboty elektryczne), ceny asortymentów robót (ICAR), wskaźniki do wyceny elementów robót inwestycyjnych i remontowych, w podziale dla obiektów kubaturowych i niekubaturowych (IWNB).

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 2 (11) 2011
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej