Strona główna | KosztorysowanieKosztorysowanie Forte

Kosztorysowanie Forte

Inwestprojekt Słupsk Sp. z o.o. jest prekursorem wśród firm tworzących oprogramowanie dla budownictwa. Szczególne miejsce w ofercie firmy zajmują programy do kosztorysowania.

Rys. 1. Ustawianie cen lokalnych robocizny dla całego rozdziału
Rys. Inwestprojekt Słupsk

Już w 1985 r. Inwestprojekt wprowadził na rynek pierwszy profesjonalny program do kosztorysowania o nazwie KST. Później, w 1994 r. był Leonardo, uważany przez wielu wybitnych znawców za najlepszy program do kosztorysowania w Polsce. W roku 1997 opracowany został Forte, który ugruntował sobie pozycję wśród programów do kosztorysowania.

Forte użytkowany jest przez liczne biura kosztorysowe i projektowe, inwestorów, firmy i przedsiębiorstwa zajmujące się realizacją inwestycji i szeroko rozumianymi usługami budowlanymi. Ciągła aktualizacja programu, również internetowa, gwarantuje, że użytkownik ma zawsze wersję systemu dostosowaną do najnowszych technologii informatycznych i do aktualnych przepisów, z nowymi funkcjami i rozwiązaniami, z aktualną bazą katalogów. Niekonwencjonalne, wysokiej jakości rozwiązania nieosiągalne dla innych są wyzwaniem dla projektantów Forte. Na szczególną uwagę zasługują:
 • kosztorysowanie metodą szczegółową, uproszczoną, agregatową lub mieszaną;
 • różne możliwości wyszukiwania robót w bazie katalogów, np. wg podanego ciągu znaków z nazwy roboty;
 • dowolne modyfikowanie norm w pozycjach kosztorysowych, np. nakładów jednostkowych, całkowitych, kodów eto, nazw nakładów, nazw robót, ustawianie tzw. nakładów lokalnych z kodem eto lub bez kodu;
 • automatyczna zmiana jednostek miary pozycji kosztorysowych z tzw. wielokrotnych na jednokrotne i odwrotnie (zmianom tym towarzyszą odpowiednie przeliczenia ilości przedmiarowych i nakładów);
 • elastyczny sposób definiowania narzutów i dowolnych składników kalkulacyjnych;
 • definiowanie tzw. zamienników, które będą zastępowały odpowiednie nakłady w pozycjach kosztorysowych;
 • globalne usuwanie nakładów RMS z całego kosztorysu;
 • zamrażanie pozycji oraz elementów scalonych łącznie z podrzędną strukturą kosztorysu;
 • tworzenie bazy własnych norm i nakładów RMS, scalanie norm;
 • cenniki kosztorysowe i zewnętrzne, pierwsze zawierają ceny z danego kosztorysu, drugie to niezależne od kosztorysów pliki, tworzone np. w wyniku importu z cenników sprzedawanych przez wyspecjalizowane firmy;
 • ceny lokalne nakładów, robót i agregatów z możliwością globalnego ustawiania lokalności cen nakładów we wskazanym elemencie, rozdziale lub w całym kosztorysie (rys. 1, 2);

Rys. 2. Efekt ustawienia cen lokalnych dla robocizny widoczny na wydruku - te same zawody mają różne stawki robocizny
Rys. Inwestprojekt Słupsk

 • obsługa Wspólnego Słownika Zamówień CPV, tworzenie i korzystanie z bazy specyfikacji technicznych;
 • baza opisów ogólnych i szczegółowych do KNR-ów oraz baza mnożników do RMS tzw. WKR-ów;
 • parametry ilościowe – dane liczbowe lub wzory wykorzystywane do wyliczania ilości przedmiarowych, np. wymiary ścian wykopów itp. (zmiany tych danych powodują automatycznie przeliczenie ilości przedmiarowych);
 • grupy wartościowe pozwalające otrzymywać wartości dowolnie zdefiniowanych grup nakładów – np. wartości materiałów inwestora;
 • grupy ilościowe pozwalające otrzymywać ilości dowolnie zdefiniowanych grup nakładów o tych samych jednostkach miary stosowane np. do kalkulacji czasu pracy rusztowań, albo do zbierania z różnych pozycji ilości zapraw, które należy przygotować na placu budowy;
 • tworzenie i korzystanie z bazy danych o kontrahentach – inwestorach, wykonawcach itd.;
 • tworzenie własnych list katalogów (KNR-ów), np. najczęściej używanych, branżowych itp.;
 • przyporządkowywanie do dowolnego poziomu kosztorysu obiektów graficznych, np. zapisanych w formie elektronicznej rysunków, projektów, zdjęć (rys. 3, 4);
 • import: kosztorysów z innych programów do kosztorysowania (format ATH), dostępnych na rynku cenników nakładów RMS oraz cenników robót i agregatów;
 • eksport: kosztorysów do innych programów do kosztorysowania (format ATH), wydruków do postaci HTML, PDF, wydruków do programów MS Word i MS Excel, danych do programów do harmonogramowania robót.

Rys. 3. Przyporządkowa-na na poziomie kosztorysu wizualizacja obiektu

Rys. Inwestprojekt Słupsk


Rys. 4. Przyporządkowa-na na poziomie rozdziału projekt zagospodarowania terenu
Rys. Inwestprojekt Słupsk

Firma Inwestprojekt kładzie duży nacisk na jakość wsparcia udzielanego użytkownikom programu. Pracownicy działu technicznego to inżynierowie, doskonale znający program. Ich zadaniem jest udzielanie konsultacji i pomocy oraz przeprowadzanie szkoleń. Tradycją firmy są również zbiorowe, kilkudniowe szkolenia użytkowników organizowane corocznie wiosną i jesienią. Mają one na celu doskonalenie umiejętności posługiwania się programami, zaprezentowanie możliwości nowych wersji oraz wzajemną wymianę doświadczeń.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 1 (1) 2008
DODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej