Strona główna | KosztorysowanieKoszt Office - pakiet dla profesjonalistów

Koszt Office - pakiet dla profesjonalistów

Datacomp stworzył pakiet narzędzi, dzięki którym praca kosztorysantów, inwestorów, wykonawców i projektantów stała się łatwiejsza i zajmuje mniej czasu. W poniższym artykule opisujemy pakiet Koszt Office oraz przybliżamy jednego z użytkowników programu Zuzia, który wchodzi w skład pakietu

Okno programu Zuzia. Importu kosztorysu z Excel’a
Rys. Datacomp

W skład pakietu, poza wymienionym we wstępie programem do kosztorysowania Zuzia, wchodzi: metriCAD – program do przedmiarowania, BUDin – program do rozliczania inwestycji budowlanej, PDF Kosztorys – konwerter plików pdf do Standardu Kosztorysów Budowlanych. Powyższe programy wraz z platformą CAD – 4MCAD (w wersjach: Standard, Classic i Professional) tworzą właśnie pakiet narzędzi pod nazwą Koszt Office.

Nowatorskie narzędzie, jakim jest program PDF Kosztorys, to funkcjonalność od dawna poszukiwana na rynku. Początkowo program czytał tylko przedmiary, ale została dodana także opcja odczytywania z plików PDF pełnych kosztorysów zawierających nakłady. Dziś program PDF Kosztorys jest jedynym na rynku oprogramowaniem pozwalającym tak kompleksowo dokonywać konwersji plików PDF do formatu Standardu Kosztorysów Budowlanych. Różnorodność funkcji towarzyszących konwersji PDF pozwala odczytać treść kosztorysów i przedmiarów powstałych w programach do kosztorysowania lub jako wydruk z drukarki PDF.

Nie trzeba już żmudnie przepisywać treści pozycji po pozycji do programu kosztorysowego w przypadku otrzymania dokumentacji kosztowej w formie pliku PDF, co jest powszechną praktyką w zamówieniach publicznych. W przypadku systemu Zuzia10 praca z konwerterem PDF Kosztorys odbywa się automatycznie.

Zmiany dokonane w wersji 10, a więc nowoczesne menu w postaci wstęgi zadań, jak również większa funkcjonalność i szybkość działania programu, nie tylko podniosły komfort pracy i zadowolenie starszych użytkowników systemu, ale pozwoliły również pozyskać nowych klientów, często zaczynających pracę w zawodzie kosztorysanta, szukających oprogramowania intuicyjnego i łatwego w obsłudze.

Podstawowe funkcje Zuzi 10 to zapis kosztorysu w uniwersalnym formacie XML, który umożliwia komunikację z wieloma aplikacjami, a także wymianę kosztorysów z innymi programami do kosztorysowania. Pełna współpraca z MS Excel to rozbudowane możliwości eksportu wykonanego kosztorysu razem z pełnymi zestawieniami do programu Excel. Zuzia 10 daje użytkownikowi możliwość importu danych zapisanych w Excelu. Poprzez nowatorskie narzędzie Excel, Zuzia w prosty sposób pozwala na zdefiniowanie danych, które mają być przeniesione do programu kosztorysowego. Opcja ta jest wykorzystywana podczas współpracy inwestorów i wykonawców w zakresie przekazywania danych do wyceny w otwartym, standardowym formacie.

Program Zuzia 10 umożliwia wydrukowanie kosztorysu w postaci różnorodnych raportów oraz w formacie pliku PDF. Format ten pozwala na sporządzenie nieedytowalnej wersji kosztorysu, a także otwarcie kosztorysu bez konieczności posiadania programu kosztorysowego lub jego przeglądarki.

Kolejnym narzędziem z pakietu Koszt Office jest system BUDin, służący do rozliczenia inwestycji budowlanych. Zarządzanie zasobami w firmie wykonawczej wymaga prowadzenia bieżących rozliczeń realizowanych inwestycji, które uwzględniają okresy lub etapy prowadzonych robót. BUDin pozwala na rozliczenie robót po ich zakończeniu lub w formie częściowych rozliczeń w trakcie trwania przedsięwzięcia budowlanego. Podstawą do rozliczeń jest kosztorys ofertowy, w przypadku kontraktu obmiarowego dokonuje się rozliczenia faktycznego postępu prac każdego z elementów robót. BUDin umożliwia częściowe rozliczenie robót w postaci oceny procentowego zaawansowania robót dla poszczególnych pozycji. W programie dane wprowadza się w oparciu o pliki przygotowane w programie do kosztorysowania lub arkuszu kalkulacyjnym Excel.


Okno programu PDF Kosztorys
Rys. Datacomp


Aby umożliwić kosztorysantom szybkie wykonanie obliczeń związanych z przedmiarem, Datacomp niejako połączyła program służący do sporządzania przedmiaru metriCAD oraz platformę CAD – 4MCAD. Dzięki takiemu połączeniu powstało narzędzie nie tylko spełniające oczekiwania klientów, ale również funkcjonalny produkt w dobrej cenie. MetriCAD jest nakładką na popularne systemy CAD – w tym AutoCAD i IntelliCAD. Podstawą wykonania przedmiaru są rysunki w formie elektronicznej w formacie DWG (lub DXF). Program w znacznym stopniu automatyzuje prace rachunkowe związane z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych. W odróżnieniu od techniki klasycznej kosztorysant ma pełną kontrolę nad obliczeniami, a cały przebieg obliczeń jest przejrzyście dokumentowany, co ułatwia kontrolę i zwiększa niezawodność opracowania przedmiaru.

4MCAD to system CAD, który zdobył uznanie wielu polskich inżynierów i projektantów. Aplikacja 4MCAD charakteryzuje się dużą funkcjonalnością, szybkością i stabilnością pracy. Na polskim rynku są dostępne trzy wersje: Classic umożliwiająca projektowanie 2D oraz 3D; Standard – oprogramowanie CAD 2D, wersja Classic wzbogacona o obrazy rastrowe i rendering; Professional – wersja Standard poszerzona o modelowanie bryłowe 3D, obsługę VBA, menadżera biblioteki CAD.

Własna działalność z Zuzią
Zakład Budowlano-Projektowy JR Inwest Ryszard Jakubiec z Wilkowic

k. Bielska-Białej powstał w kwietniu 2009 roku. Do grudnia 2008 roku jego właściciel – Ryszard Jakubiec, był pracownikiem TP S.A. Doświadczenie tam nabyte pozwoliło mu na podjęcie decyzji i założenie własnej działalności.

W szerokim zakresie usług świadczonych przez JR Inwest znajdują się budowy domów jednorodzinnych i wielorodzinnych realizowanych na terenie Polski południowej, podczas których pełni funkcję inspektora nadzoru i inżyniera kosztów, a w przypadku inwestycji użyteczności publicznej i przemysłowych funkcję inżyniera kontraktu. Opracowywana przez firmę dokumentacja kosztowa jest zlecana przez inwestorów publicznych oraz prywatnych. W tym zakresie firma współpracuje również z wieloma firmami wykonawczymi. Istotnym elementem działalności jest szacowanie szkód popowodziowych, a także opracowywanie opinii z zakresu kosztorysowania i budownictwa na zlecenia prywatne i kancelarii prawniczych.


Fot. JR Inwest

Ryszard Jakubiec
Zakład Budowlano-Projektowy JR Inwest

Obecna wersja Zuzi 10.02 jest programem o wysokiej jakości, który na pewno zadowoli najbardziej wybrednych kosztorysantów. Posiada ogromną ilość katalogów i funkcji, które w znacznym stopniu ułatwiają i przyspieszają pracę nad kosztorysem. Cena programu jest przy tym konkurencyjna w stosunku do innych dostępnych na rynku – w szczególności dla uczestników szkoleń i kursów organizowanych przez Datacomp lub pod ich patronatem.

Najbardziej przydatne funkcje to: wymienność danych pomiędzy Word, Excel; scalanie pozycji; kosztorysowanie wariantowe; import kosztorysów z innych programów; możliwość podpinania przedmiarów z innych pozycji; łatwy dostęp do opisów, założeń i katalogów. Dużą zaletą jest ergonomiczne i intuicyjne rozmieszczenie przycisków i funkcji programu.

Ponadto z narzędziem, jakim jest PDF Kosztorys zyskuje się mnóstwo czasu. W programie Zuzia dodano opcję odczytywania kosztorysów z plików PDF. Praca z konwerterem PDF Kosztorys odbywa się automatycznie. Użytkownik może skojarzyć widok PDF z wybranym szablonem, a konwersja przebiega błyskawicznie. Jeśli występuje pełna zgodność szablonu i PDF, cały proces trwa zaledwie kilka minut. Kopiowanie danych, które dotąd odbywało się ręcznie i zabierało wiele godzin, a nawet dni, zajmuje kilkanaście minut.

Nowe wersje Zuzi często znacząco różniły się od poprzednich. Producent od początku starał się zwiększyć funkcjonalność, jednocześnie biorąc pod uwagę łatwość obsługi. Oczywiście na zapoznanie się z nową wersją należało poświęcić czas, ale z pomocą przychodzi instrukcja umieszczona w programie. Datacomp organizuje także odpłatne szkolenia oraz zapewnia wsparcie techniczne, które w moim przypadku przydało się kilkakrotnie i pozwoliło szybko rozwiązać problem.


Dodatkową działalnością są szkolenia w zakresie kosztorysowania dla firm prywatnych, instytucji publicznych i instytucji szkoleniowych na terenie całej Polski.

Ryszard Jakubiec korzysta z programu Zuzia od połowy lat 90. Były to wersje 3.xx, 5.xx i 7.xx zakupione na potrzeby TP S.A. W kwietniu 2009, po podjęciu własnej działalności, nabył pełną wersję Zuzi 9.xx, do której w 2010 roku dokupił program PDF Kosztorys. Obecnie użytkuje najnowszą wersję 10.02.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 3 (12) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Datacomp dystrybutorem 4M
Datacomp autoryzowanym partnerem Intergraph
ZW3D w ofercie DatacompDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej