Strona główna | KosztorysowanieNowe możliwości Edbud Kosztorys

Nowe możliwości Edbud Kosztorys

Minęło już osiemnaście lat od wprowadzenia na rynek przez firmę MTM Digital programu do kosztorysowania Edbud. Szybko zdobył on uznanie wśród dużych i małych przedsiębiorstw budowlanych i instalacyjnych, a także w środowiskach opiniotwórczych. O tym, że jest w czołówce oprogramowania kosztorysowego świadczy wiele nagród i – przede wszystkim – rosnące grono użytkowników.

Edbud Kosztorys – łączenie i scalanie pozycji
Rys. MTM Digital


Szczególnym zainteresowaniem cieszy się wersja branżowa programu posiadająca te same możliwości funkcjonalne, co wersja pełna, a różniąca się tylko ilością katalogów i ceną.

Program i sprzedawana wraz z nim baza katalogowa są nieustannie rozwijane i aktualizowane.
Dużo uwagi firma MTM Digital skupiła na możliwości współpracy Edbud Kosztorys z innymi aplikacjami – jego integracji z innymi programami do kosztorysowania. Dzięki temu program daje użytkownikowi jeszcze większe możliwości działania.

Oto niektóre, z ostatnio wprowadzonych, opcji do programu Edbud Kosztorys.

Łączenie i scalanie pozycji
Opcja „Scal i połącz wybrane pozycje” łączy kilka zaznaczonych pozycji, tworząc jedną nową pozycję scaloną, której wartość jest sumą wartości połączonych pozycji. W dodatkowym opisie znajduje się informacja o połączonych i scalonych pozycjach. Pozycje użyte do łączenia stają się automatycznie pozycjami ukrytymi (w programie są zaznaczone na szaro). Domyślnie nie są one drukowane, ale jeśli zachodzi potrzeba ich wydrukowania wystarczy zaznaczyć opcję „Drukuj pozycje ukryte jako wariant”.

Logo na stronie tytułowej
Już wcześniej program Edbud umożliwiał drukowanie logo klienta na stronie tytułowej kosztorysu, jednakże drukowane było ono w standardowej wielkości. Teraz można zmienić rozmiar logo. Logo może być dostarczane w pliku bmp lub jpg.

Wyszukiwanie kosztorysów
Opcja umożliwia wyszukiwanie kosztorysów po fragmencie nazwy dokumentu i po dacie w Menadżerze Dokumentów. W oknie Menadżera Dokumentów została dodana zakładka „Znajdź”. Wystarczy wpisać fragment nazwy kosztorysu lub przedział czasowy (albo jedno i drugie) i nacisnąć przycisk „Szukaj” lub „Enter”, a zostaną wyświetlone kosztorysy spełniające zadane kryterium.

Globalny mnożnik do ilości
Przy pomocy jednej opcji błyskawicznie można zmienić obmiary w całym kosztorysie lub w wybranym rozdziale, poprzez użycie mnożnika do ilości.


Edbud Kosztorys – globalny mnożnik dla ilości
Rys. MTM Digital


Załóżmy, że został sporządzony kosztorys na remont dwóch podobnych budynków. Okazało się jednak, że wartość robót jest zbyt wysoka i zostaną wykonane prace tylko w jednym budynku. Trzeba pilnie dostarczyć kosztorys, w którym ilości będą mniejsze o 50%, a nie można tego skorygować krotnością. Wówczas wystarczy użyć opcji „Ustaw globalnie mnożnik dla ilości”.

Zmiana okien dialogowych
Żeby ułatwić użytkownikom programu Edbud dostęp do pulpitu systemu Windows zmieniono okna dialogowe wyboru folderu (przy imporcie kosztorysów i uzupełnianiu bazy RMS) na systemowe. Jeśli użytkownik zechce zaimportować kosztorys zapisany na pulpicie, wystarczy, że wskaże go jednym kliknięciem.

***
W bogatej ofercie MTM Digital można znaleźć również inne programy (między innymi do tworzenia harmonogramów robót, projektowania, tworzenia specyfikacji technicznych, planów BiOZ) oraz wydawnictwa i cenniki dla branży budowlanej. Zainteresowanym firma oferuje bezpłatne wersje demonstracyjne i freeware.

Źródło: Informatyka w Budownictwie, nr 4 (16) 2012

CZYTAJ WIĘCEJ

Uniwersalny Edbud KosztorysDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej