Strona główna | KosztorysowanieEdbud Kosztorys wersja branżowa

Edbud Kosztorys wersja branżowa

Kryzys w gospodarce często przyczynia się do promowania nowej myśli technicznej, zmiany lub poszerzenia oferty, lepszej obsługi klienta i większej dbałości o jakość oferowanych usług. Najmniej zagrożone kryzysem są małe firmy, nie obciążone spłatą kredytów, działające na rynkach lokalnych.

Przykładowy kosztorys wykonany w programie Edbud Kosztorys

Rys. MTM Digital

Programy do wspomagania procesu kosztorysowego, dostępne na polskim rynku, są zazwyczaj drogie, skomplikowane i przeładowane katalogami norm. Co zrobić, jeśli mała firma zajmuje się pracami związanymi tylko z jedną branżą np. elektryczną, a musi wykonać kosztorys? Dla takich firm przeznaczona jest branżowa wersja programu Edbud Kosztorys. Jednym z atutów jest jego korzystna cena, co przekłada się na szybki zwrot zainwestowanych środków. Twórcą programu jest firma MTM Digital, mająca ponad 15-letnie doświadczenie w tworzeniu programów dla budownictwa.


Filtry importu cenników
Rys. MTM Digital
Oferta MTM Digital jest skierowana do firm instalacyjnych, remontowych, dekarskich i innych. Użytkownik sam wybiera 20 potrzebnych mu katalogów. Baza katalogowa liczy ponad 250 pozycji i jest stale uzupełniana. W każdej chwili można dokupić dodatkowo dowolną ilość katalogów.


Rozbudowana opcja numeracji kosztorysu
Rys. MTM Digital
Program Edbud służy do wykonywania kosztorysów metodą szczegółową i uproszczoną zalecaną obecnie w procesie kosztorysowania inwestorskiego. Dotychczasowi użytkownicy chwalą go za czytelność, intuicyjność i prostą obsługę oraz takie możliwości jak m.in.:
 • bieżące śledzenie kosztów i bezpośrednie dokonywanie zmian bez konieczności wchodzenia w okno edycyjne;
 • szybki dostęp do podsumowania kosztorysu, czy zestawienia RMS;
 • tworzenie pozycji scalonych;
 • dostosowanie wyglądu ekranu i szaty graficznej wydruku do własnych potrzeb;
 • wyszukiwanie pozycji w katalogach po fragmencie nazwy;
 • tworzenie kosztorysów i przedmiarów wg FIDIC;
 • wstawianie kodów CPV i nr Specyfikacji Technicznych;
 • czytelny i prosty system określania narzutów;
 • tworzenie własnych katalogów norm i baz cenowych;
 • tworzenie katalogu na podstawie kosztorysu;
 • import cen z dowolnego pliku txt, xls;
 • współpracę z wszystkimi najpopularniejszymi cennikami dostępnymi na rynku;
 • możliwość eksportu i importu kosztorysów do i z innych programów kosztorysowych;
 • eksport kosztorysów do plików: html, xls, doc, pdf;
 • eksport danych do programów do harmonogramowania.
Tradycyjnie, co kwartał, ukazują się nowe wersje programu Edbud Kosztorys. W przeciągu ostatniego półrocza wprowadzono wiele innowacyjnych możliwości. Oto niektóre z nich:
 • filtr importu kosztorysów z programu Zuzia (format XML);
 • kompletny wydruk kosztorysu inwestorskiego – wydruk zbiorczy (zgodny z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 18 maja 2004 r.);
 • modyfikacja już istniejącej w programie funkcji „Zadania do wykonania”. Służy ona do przydzielania zadań do wykonania określonej osobie lub sobie samemu. Opcja ta przydatna jest zwłaszcza wtedy, gdy nad jednym kosztorysem pracuje kilka osób;
 • zapamiętywanie i wczytywanie globalnych narzutów użytkownika. Użytkownik może wprowadzić własne wzorcowe narzuty, używając przycisku Zapisz w oknie Narzuty, zapisać je, a następnie wczytać w dowolnym kosztorysie;
 • Raport wyceny kosztorysu – opcja przydatna dla osób, które trudnią się robieniem kosztorysów na zamówienie. Użytkownik może obliczyć cenę za stworzenie kosztorysu w dwojaki sposób: licząc jako procent od wartości kosztorysu lub jako ilość pozycji razy cena za pozycję i przedstawić wycenę swojemu zleceniodawcy;
 • w oknie Obmiar pozycji dodano możliwość wprowadzania dodatkowego komentarza. Komentarz ten nie jest pokazywany na wydruku, natomiast jest widoczny z poziomu programu i może stanowić cenną pomoc dla osoby tworzącej wyliczenia przedmiarowe;
 • możliwość wprowadzania stopy podatku ryczałtowego zamiast podatku VAT;
 • Globalna zamiana pozycji w kosztorysie – opcja ta pozwala szybko zamienić wszystkie pozycje kosztorysowe o danym kodzie na inne;
 • wyszukiwanie składników RMS z określonego przedziału cenowego;
 • ułatwione wprowadzanie cen – dla tych użytkowników, którzy – korzystając z modułu Ceny – sami tworzą bazy cenowe;
 • filtry importu nowych cenników firm: Bistyp Consulting i OWEOB Promocja;
 • zaktualizowany Wspólny Słownik Zamówień (kody CPV);
 • wydruk zestawienia RMS z sumowaniem grupami składników wg kodów grup materiałowych;
 • rozbudowana opcja numeracji kosztorysu. Użytkownicy mają olbrzymie możliwości konfiguracji metody numeracji kosztorysu, z osobnym uwzględnieniem elementów, podrozdziałów i pozycji.
Użytkownicy programu Edbud Kosztorys, którzy mają wykupiony abonament aktualizacyjny, oprócz aktualizacji programu i katalogów norm otrzymują na płycie biuletyn informacyjny. Biuletyn ten zawiera szereg ciekawych informacji na temat samego programu, a także aktualne rozporządzenia i ustawy branżowe, artykuły z zakresu budownictwa, wyjaśnienia pojęć itp. W najnowszym wydaniu znajdują się m.in. informacje na temat specyfikacji technicznych, ekstrapolacji i interpolacji; rozporządzenie w sprawie kontroli wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu; rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej.

Źródło: Informatyka w budownictwie, nr 4 (5) 2011

CZYTAJ WIĘCEJ

Uniwersalny Edbud KosztorysDODAJ KOMENTARZ
Wymagane: Zaloguj się aby dodać komentarz > Zaloguj się
PREZENTACJA FIRM
Astino BKK MTM PWSK
TEMAT MIESIĄCA
Zintegrowane systemy zarządzania firmą budowlaną

W obecnych czasach zarządzanie przedsiębiorstwem bez odpowiedniego systemu informatycznego staje się bardzo trudne. Na rynku oferowanych jest, co prawda, wiele takich systemów, jednak tylko stosunkowo nieduża ich część uwzględnia specyfikę branży budowlanej. Czytaj więcej